Παρουσιάσεις - Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) E.K., 17.6.2021, με θέμα: "Ο νέος Κανονισμός (SFDR) για τις ρυθμίσεις περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες"
Παρουσίαση SFDR RTS - Karlsson

Παρουσίαση SFDR RTS - Βώκου

Παρουσίαση SFDR RTS - Μουρλά