Επικοινωνία

 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 33.77.100

E-mail κεντρικού πρωτοκόλλου: info@cmc.gov.gr

Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
Κατούνη 16-18, 54625 Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Γ. Μπανάβας, τηλ.: 2310 22.40.10

Γραφείο Υποδοχής Πολιτών

Αρμοδιότητα του Γραφείου Υποδοχής Πολιτών είναι η καθοδήγηση του πολίτη στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της υπόθεσής του, καθώς και η παροχή κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Π. Ασημακοπούλου
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 33.77.297