Συνέδριο για τις Προκλήσεις στην Αγορά στην μετά-Covid εποχή (Market Challenges in the post-covid Era) της 24ης Μαρτίου 2021