Δημόσιες Προτάσεις σε εξέλιξη

 

Ο Προτείνων Η Υπό Εξαγορά Εταιρία Τύπος δημόσιας πρότασης Ημ/νία έγκρισης της Επ. Κεφαλαιαγοράς
TERNIALE LIMITED ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. Υποχρεωτική 31/8/2021