Σχετική πληροφόρηση

 

 

 
  •          Ανακοίνωση ΕΚ της 27.11.2006: σχετικά με την παρακολούθηση αναλύσεων στο πλαίσιο της Απόφασης 4/347/12.7.2005
  •          Ανακοίνωση ΕΚ 3603/23.08.2006: σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών των περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο πλαίσιο της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  •          Ανακοίνωση ΕΚ της 20.11.2007: σχετικά με το άρθρο 13 του ν. 3340/3006 και το άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  •          Ανακοίνωση ΕΚ 114/15.05.2007: σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών του άρθρου 9 του ν. 3340/2005
  •          Ανακοίνωση ΕΚ 195/22.07.2008: σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών