ΜΕΛΟΣ: Σπυρίδων Σπύρου

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής), Επισκέπτης Καθηγητής στο Audencia Business School (France), και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής στο ΟΠΑ (BeFin Lab). Στο ΟΠΑ έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική, μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, και Αναπληρωτής Πρύτανη, μεταξύ άλλων. Πριν το ΟΠΑ εργάστηκε στα University of Durham (UK), Middlesex University Business School (UK), και Brunel University (UK). Σπούδασε Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), και έχει PhD στα Χρηματοοικονομικά (1997) και MSc στα Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων (1993) από το Brunel University (UK). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, της συμπεριφοράς του επενδυτή κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, των αγορών παραγώγων, και της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, μεταξύ άλλων. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως: Journal of Banking & Finance, Energy Economics, Journal of Financial Stability, Journal of Business Finance & Accounting, Energy Journal, European Financial Management, Journal of Futures Markets, Review of Behavioral Finance, International Review of Financial Analysis, Derivatives, Use, Trading & Regulation, μεταξύ άλλων. Διατελεί κριτής άρθρων (referee) για διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και διεθνή εκδοτικό οίκο, στην επιστημονική επιτροπή διεθνών ακαδημαϊκών συνεδρίων, κλπ.