Σωκράτης Λαζαρίδης (εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

 

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στον Όμιλο εργάζεται από το 1994 σε διάφορες θέσεις στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, στην εταιρεία «Ανάπτυξη Συστημάτων & Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.» (ΑΣΥΚ ΑΕ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Παραγώγων και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων. Επίσης, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Link Up Markets και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE).

Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε για MSc στo Queen Mary College του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Οικονομετρία. Το 1987 ιδρύει την εταιρία EFFECT ΕΠΕ, που ειδικεύτηκε στο χώρο ανάπτυξης λογισμικού για την κεφαλαιαγορά. Γεννήθηκε το 1962, είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.