ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Εκπρόσωπος της ΕΛΤΕ