ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Πορφύρης - Εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών