ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλική Λαζαράκου

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν.

Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις

 

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τον Σεπτέμβριο του 2019. Τον Δεκέμβριο του 2020 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (Management Board of European Securities and Markets Authority – ESMA) για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 ως τον Ιούνιο του 2023. Toν Μάιο του 2023 εκλέχθηκε εκ νέου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών,  για την περίοδο από τον Iούλιο του 2023 έως το τέλος του 2025. Έχει εκλεγεί από της τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESMA, EBA & EIOPA) Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών αυτών Εποπτικών Αρχών για της Τιτλοποιήσεις (European Supervisory Authorities’ Joint Committee Securitisation Committee (JCSC)).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξελέγη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής (ERC) στο Διοικητικό Συμβούλιο του IOSCO για διετή θητεία από τον Οκτώβριο του 2022, και η Βασιλική Λαζαράκου εκπροσωπεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της IOSCO.

Τέλος, επανεκλέχθηκε μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ για το έτος 2024.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (JSD) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York University School of Law) με θέμα διδακτορικής διατριβής «Συγκριτική Επισκόπηση των Αποκρατικοποιήσεων με επίκεντρο την Ελλάδα» και Μεταπτυχιακού της Διεθνείς Νομικές Σπουδές (LLM in International Legal Studies) από την ίδια νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος Αθηνών (Παρ’ Αρείω Πάγω) και της Νέας Υόρκης και έχει εξειδίκευση σε θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποκρατικοποιήσεων, εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως Εταίρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και για πάνω από 10 έτη ήταν επικεφαλής του αντίστοιχου Τμήματος χρηματοπιστωτικού δικαίου των δικηγορικών εταιρειών.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο 2015. Κατά τη διάρκεια της θητείας της έκλεισε την πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση του Κανονισμού και της Οδηγίας για της Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II/MIFIR), που αποτελεί τη βασική νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με την ιδιότητα της προεδρεύουσας της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου το 2014.