Eποπτεία Φορέων

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στην αδειοδότηση, παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχο των φορέων της κεφαλαιαγοράς. Οι φορείς οι οποίοι υπόκεινται στην προληπτική και κατασταλτική εποπτεία είναι μεταξύ άλλων οι Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών (όπως οι ΕΠΕΥ και οι ΑΕΕΔ), οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Διαχειριστές τους και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι Διαχειριστές τους (ΔΟΕΕ). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αδειοδοτεί και εποπτεύει επίσης τους Τόπους Διαπραγμάτευσης, όπως είναι οι οργανωμένες αγορές και τα Πολυμερή Συστήματα Διαπραγμάτευσης καθώς και το Σύστημα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 2014 ορίστηκε αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο των επενδύσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).