ΕΤΟΣ 2020

 

Κοινοποιήσεις Εγκεκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων από άλλες Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού 1129/2017 της ΕΕ

Α/Α of each asset ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ AΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 6.1.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 6.1.2020 6.1.2020
2 6.1.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Put and Call Securities 6.1.2020 6.1.2020
3 6.1.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Trigger Redeemable and Phoenix Securities 6.1.2020 6.1.2020
4 6.1.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 6.1.2020 6.1.2020
5 23.1.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 23.1.2020 23.1.2020
6 23.1.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Global Medium Term Note Programme  23.1.2020 23.1.2020
7 2.3.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Put and Call Securities 2.3.2020 2.3.2020
8 2.3.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Bonus and Participation Securities 2.3.2020 2.3.2020
9 2.3.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 2.3.2020 2.3.2020
10 2.3.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Trigger Redeemable and Phoenix Securities 2.3.2020 2.3.2020
11 11.3.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Global Medium Term Note Programme  11.3.2020 11.3.2020
12 11.3.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 11.3.2020 11.3.2020
13 12.3.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Global Medium Term Note Programme  11.3.2020 11.3.2020
14 17.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 16.4.2020 16.4.2020
15 21.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Trigger Redeemable and Phoenix Securities 21.4.2020 21.4.2020
16 21.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Put and Call Securities 21.4.2020 21.4.2020
17 21.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Bonus and Participation Securities 21.4.2020 21.4.2020
18 21.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 21.4.2020 21.4.2020
19 24.4.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Global Medium Term Note Programme  24.4.2020 24.4.2020
20 24.4.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Global Medium Term Note Programme  24.4.2020 24.4.2020
21 23.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Base Prospectus  Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 23.4.2020 23.4.2020
21a 11.6.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 26.5.2020 26.5.2020
21b 25.8.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 24.7.2020 24.7.2020
21c 9.9.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 18.8.2020 18.8.2020
21d 18.9.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 18.9.2020 18.9.2020
21e 20.11.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 20.11.2020 20.11.2020
21f 23.10.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 23.10.2020 23.10.2020
21g 8.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 8.12.2020 8.12.2020
22 27.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Bonus and Participation Securities 27.4.2020 27.4.2020
23 27.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Put and Call Securities 27.4.2020 27.4.2020
24 27.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 27.4.2020 27.4.2020
25 27.4.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Trigger Redeemable and Phoenix Securities 27.4.2020 27.4.2020
26 14.5.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Bonus and Participation Securities 14.5.2020 14.5.2020
27 14.5.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Trigger Redeemable and Phoenix Securities 14.5.2020 14.5.2020
28 14.5.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Put and Call Securities 14.5.2020 14.5.2020
29 14.5.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 14.5.2020 14.5.2020
30 8.5.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Base Prospectus  US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  8.5.2020 8.5.2020
30a 27.7.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  27.7.2020 27.7.2020
30b 13.8.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  13.8.2020 13.8.2020
30c 14.9.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  11.9.2020 11.9.2020
30d 13.10.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  13.10.2020 13.10.2020
30e 23.10.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  23.10.2020 23.10.2020
30f 18.11.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  17.11.2020 17.11.2020
31 18.5.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  15.5.2020 15.5.2020
32 18.5.2020 Central Bank of Ireland Banca IMI S.p.A. Supplement Euro Medium Term Note Programme  18.5.2020 18.5.2020
33 5.6.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Societe Generale / SG Issuer   Base Prospectus  Debt Instuments Issuance Programme  5.6.2020 5.6.2020
33a 17.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Societe Generale / SG Issuer   Supplement Debt Instuments Issuance Programme  17.7.2020 17.7.2020
33b 20.8.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Societe Generale / SG Issuer   Supplement Debt Instuments Issuance Programme  21.9.2020 21.9.2020
33c 21.9.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Societe Generale / SG Issuer   Supplement Debt Instuments Issuance Programme  21.9.2020 21.9.2020
33d 11.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Societe Generale / SG Issuer   Supplement Debt Instuments Issuance Programme  11.12.2020 11.12.2020
34 9.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Registration Document    7.4.2020 7.4.2020
34a 9.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Reg. Doc.   17.4.2020 17.4.2020
34b 9.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Reg. Doc.   8.5.2020 8.5.2020
34c 6.8.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Reg. Doc.   5.8.2020 5.8.2020
34d 15.10.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Reg. Doc.   15.10.2020 15.10.2020
34e 12.11.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Reg. Doc.   4.11.2020 4.11.2020
34f 7.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Reg. Doc.   7.12.2020 7.12.2020
34g 22.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Reg. Doc.   22.12.2020 22.12.2020
35 9.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Registration Document    8.7.2020 8.7.2020
35a 21.9.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Supplement to Reg. Doc.   21.9.2020 21.9.2020
35b 4.11.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Supplement to Reg. Doc.   4.11.2020 4.11.2020
35c 10.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Supplement to Reg. Doc.   9.12.2020 9.12.2020
35d 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Supplement to Reg. Doc.   23.12.2020 23.12.2020
36 10.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Base Prospectus  Trigger Redeemable and Phoenix Securities 10.7.2020 10.7.2020
36a 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Trigger Redeemable and Phoenix Securities 23.12.2020 23.12.2020
37 10.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Base Prospectus  Trigger Redeemable and Phoenix Securities 10.7.2020 10.7.2020
37a 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Trigger Redeemable and Phoenix Securities 23.12.2020 23.12.2020
38 15.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Base Prospectus  Put and Call Securities 15.7.2020 15.7.2020
38a 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Put and Call Securities 23.12.2020 23.12.2020
39 16.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Base Prospectus  Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 16.7.2020 16.7.2020
39a 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Supplement Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 23.12.2020 23.12.2020
40 16.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Base Prospectus  Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 16.7.2020 16.7.2020
40a 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 23.12.2020 23.12.2020
41 17.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Base Prospectus  Bonus and Participation Securities 17.7.2020 17.7.2020
41a 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International  Supplement Bonus and Participation Securities 23.12.2020 23.12.2020
42 17.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Base Prospectus  Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 17.7.2020 17.7.2020
42a 5.8.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 4.8.2020 4.8.2020
42b 21.8.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 21.8.2020 21.8.2020
42c 31.8.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 31.8.2020 31.8.2020
42d 8.10.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 8.10.2020 8.10.2020
42e 26.10.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 26.10.2020 26.10.2020
42f 18.11.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 18.11.2020 18.11.2020
43 17.7.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Base Prospectus  Bonus and Participation Securities 17.7.2020 17.7.2020
43a 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Supplement Bonus and Participation Securities 23.12.2020 23.12.2020
44 17.7.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Base Prospectus  US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  8.7.2020 8.7.2020
44a 27.7.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  27.7.2020 27.7.2020
44b 13.8.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  13.8.2020 13.8.2020
44c 14.9.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  11.9.2020 11.9.2020
44d 13.10.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  13.10.2020 13.10.2020
44e 23.10.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  23.10.2020 23.10.2020
44f 18.11.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  17.11.2020 17.11.2020
45 11.8.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Base Prospectus  Put and Call Securities 15.7.2020 15.7.2020
45a 23.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International  Supplement Put and Call Securities 23.12.2020 23.12.2020
46 21.8.2020 Central Bank of Ireland MBA Community Loans Plc Base Prospectus  €1.000.000.000 Secured Limited Recourse Note Programme 21.8.2020 21.8.2020
47 30.10.2020 FCA BrewDog Plc prospectus  Offer for subscription for up to 7.5 million pounds worth of New B shares (with an overallotment facility for up to an additional 50 million pounds) 30.10.2020 30.10.2020
47a 22.12.2020 FCA BrewDog Plc Supplement Offer for subscription for up to 7.5 million pounds worth of New B shares (with an overallotment facility for up to an additional 50 million pounds) 22.12.2020 22.12.2020
48 22.12.2020 FMA (Financial Market Authority Lichtenstein) Bitcoin Capital AG Base Prospectus  15 Ficas Active Crypto ETP 26.11.2020 26.11.2020
49 21.12.2020 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Base Prospectus  US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  18.12.2020 18.12.2020
50 31.12.2020 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Blocktrade SA prospectus  Public Offering of up to 400.000.000 Class B non-voting shares 31.12.2020 31.12.2020