Γνωστοποιήσεις του άρθρου 13 του ν.3340/2005 (κατάχρηση αγοράς)

 

Γνωστοποιήσεις του άρθρου 13 του ν.3340/2005 (κατάχρηση αγοράς)

Για τη χρήση της υπηρεσίας "Γνωστοποίηση Συναλλαγών βάσει του Ν.3340/2005" του ΕΡΜΗΣ, είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί η διαμόρφωση ενός ή περισσοτέρων σταθμών εργασίας. Οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΧΑ και συγκεκριμένα στο link http://www.helex.gr/el/web/guest/hermes-technical-support-services όπου θα μπορούν να ακολουθήσουν  τις Οδηγίες Διαμόρφωσης Σταθμού Εργασίας για τη χρήση της υπηρεσίας "Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ" του ΕΡΜΗΣ.