Πρόγραμμα για τη Μεσογειακή Συνεργασία

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πρόγραμμα για τη Μεσογειακή Συνεργασία
(Partnership between the Securities Regulators from both Shores of the Mediterranean Sea) ("Mediterranean Partnership of Securities Regulators")

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συστάθηκε με μια κοινή δήλωση των χωρών που συμμετέχουν (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αίγυπτος, Αλγερία, Μαρόκο, Tουρκία, και Τυνησία), η οποία υπογράφηκε το 2009, και στο οποίο συμμετέχει ενεργά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος. Έχει σαν σκοπό να αναπτύξει συμπληρωματικές δράσεις, όπως για παράδειγμα τις δράσεις της Περιφερειακής Επιτροπής της Αφρικής & Μέσης Ανατολής της IOSCO, και να διασφαλίσει την εφαρμογή των αρχών της IOSCO στις νομοθεσίες κινητών αξιών στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (peer reviews σε θέματα κατάχρησης αγοράς, ενημερωτικού δελτίου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει επίσης σκοπό τη διεύρυνση του διαλόγου με την ESMA στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης και της σχέσης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.