Ξενοφών Αυλωνίτης - ΄Β Αντιπρόεδρος

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Brunel της Αγγλίας. Το 2006 παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ το πρωτοποριακό πρόγραμμα "Yale World Fellows Program".

Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης εργάστηκε στην οικονομική διεύθυνση της εταιρίας FULGOR SA (1988-1992) και ως υπεύθυνος μετόχων και ταμειακής διαχείρισης της εταιρίας ΕΔΡΑΣΗ ΑΤΕ (1995-1997). Το 1997 εντάχθηκε στο δυναμικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχικά ως στέλεχος της Διεύθυνσης Μελετών, Παρακολούθησης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων και στη συνέχεια υπεύθυνος του Τομέα Εισηγμένων Εταιριών. Το 2003 επιλέχθηκε επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών. Τον Ιούνιο του 2009 και τον Αύγουστο του 2014, ορίστηκε αντιπρόεδρος Β ΄της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατόπιν συμμετοχής του σε ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ESMA, απέκτησε γνώση και εμπειρία στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει προεδρεύσει σε τέσσερις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο (όπως αυτές για το «Ενημερωτικό Δελτίο» και τους «Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»). Επίσης, είναι μέλος της διαρκούς ομάδας της ESMA για θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής.

Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων από την ίδρυσή της (2003), ενώ από το 2011 είναι μέλος Συμβουλίου του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Αυλωνίτης είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.