Εποπτεία Αγοράς

 

Η Εποπτεία Αγορών συνίσταται στην  παρακολούθηση και στον  έλεγχο της συμπεριφοράς των εποπτευόμενων φορέων, των εισηγμένων εταιρειών κι εν γένει των συμμετεχόντων στις αγορές, αναφορικά με την τήρηση  των διατάξεων για την κατάχρηση αγοράς.