Οργάνωση & Δομή

 

Προέδρος και Αντιπροέδροι

  • Πρόεδρος: Βασιλική Λαζαράκου. τηλ. επικοινωνίας: 210 3377258
  • Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κονταρούδης. τηλ. επικοινωνίας: 210 3377270
  • Β΄ Αντιπρόεδρος: Αναστασία Στάμου. τηλ. επικοινωνίας: 210 3377275

Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων

  •  

Γενική Διευθύντρια

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή

  • Προϊσταμένη: Αλεξάνδρα Νινάσιου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377246

Διεύθυνση Φορέων

  • Προϊσταμένη: Μαρία Διαμαντοπούλου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377197

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

  • Τμήμα Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Προϊσταμένη: Πελαγία Μιχαηλίδου, τηλ. επικοινωνίας 210 3377120
  • Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), Προϊστάμενος: Αθανάσιος Χαμπέος, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377122
  • Τμήμα Εποπτείας Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Προϊστάμενος: Κλεόνικος Μπουλούτας, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377141
  • Τμήμα Εποπτείας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), Προϊσταμένη: Αναστασία Μπιτσάκου, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.154
  • Τμήμα Αγορών και Συστημάτων, Προϊσταμένη: Αικατερίνη Νταή, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377176

Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

  • Προϊσταμένη: Ιλιάννα Κούρκαφα, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377248

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

  • Τμήμα Δημοσίων Προσφορών, Προϊστάμενος: Νικόλαος Παπαδήμος, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377128
  • Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Βαρζελιώτη, τηλ. επικοινωνίας 210 3377232
  • Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης, Προϊσταμένη: Ελιαδάκη Ανθή, τηλ. επικοινωνίας 210 3377186
  • Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, Προϊστάμενος: Στέργιος Παπαγεωργίου, τηλ. επικοινωνίας 210 3377163

Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών

  • Προϊσταμένος: Παναγιώτης Ιωάννου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377225

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

  • Τμήμα Παρακολούθησης, Προϊσταμένη: Αικατερίνη Χατζηνικολή, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.287
  • Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών
  • Τμήμα Επικοινωνίας, Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.242

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

  • Προϊσταμένη: Βασιλική Κουλαρμάνη, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.216

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Προϊσταμένη: Χριστίνα Νικολιά, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377245
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Προϊστάμενος: Αλέξανδρος Κοροβέσης, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377121

Διεύθυνση Μελετών

  • Προϊσταμένη: Ελευθερία Αποστολίδου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377215

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Μελετών
  • Τμήμα Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη: Αντωνία Σακκαλή, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377157

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

  • Προϊσταμένη: Πολυξένη Λιβά, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.213

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Πληροφορικής, Προϊστάμενος: Ιωάννης Καφεντζής, τηλ. επικοινωνίας 210 3377138
  • Τμήμα Προσωπικού, Προϊσταμένη: Ζηνοβία Ανθοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210 3377191
  • Τμήμα Πρωτοκόλλου, Προϊσταμένη: Αντωνία Παπαγιαβή, τηλ. επικοινωνίας 210 3377270

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  • Προϊστάμενος: Νικόλαος Γεραντώνης, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.116

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Οικονομικό, Προϊστάμενος: Νικόλαος Τριανταφύλλου, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.229
  • Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

  • Προϊστάμένος: Γεώργιος Καραγιάννης, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377156

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

  • Προϊστάμενος: Δρ. Ευάγγελος Νισυραίος, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377104

Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης

  • Προϊστάμενος: Αστέριος Τσουκαλάς, τηλ. επικοινωνίας: 2310 224010, Κατούνη 16-18, 54625 Θεσσαλονίκη

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

  • Προϊστάμενος: Βασίλης Σπαράκης, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377155

Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων