Οργάνωση & Δομή

 

Προέδρος και Αντιπροέδροι

 • Πρόεδρος: Βασιλική Λαζαράκου. τηλ. επικοινωνίας: 210 3377258
 • Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κονταρούδης. τηλ. επικοινωνίας: 210 3377270
 • Β΄ Αντιπρόεδρος: Αναστασία Στάμου. τηλ. επικοινωνίας: 210 3377275

Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων

 • Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Βαρζελιώτη, τηλ. επικοινωνίας 2103377232

Γενική Διευθύντρια

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή

 • Προϊσταμένη: Αλεξάνδρα Νινάσιου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377246

Διεύθυνση Φορέων

 • Προϊσταμένη: Α.Δριστά, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377234

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Προϊσταμένη: Πελαγία Μιχαηλίδου, τηλ. επικοινωνίας 210 3377120
 • Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), Προϊστάμενος: Αθανάσιος Χαμπέος, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377122
 • Τμήμα Εποπτείας Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Προϊστάμενος: Κλεόνικος Μπουλούτας, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377141
 • Τμήμα Εποπτείας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), Προϊσταμένη: Αναστασία Μπιτσάκου, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.154
 • Τμήμα Αγορών και Συστημάτων, Προϊσταμένη: Αικατερίνη Νταή, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377176

Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

 • Προϊστάμενος: Νικόλαος Γεραντώνης, τηλ. επικοινωνίας 2103377116

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Δημοσίων Προσφορών, Προϊστάμενος: Νικόλαος Παπαδήμος, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377128
 • Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, Προϊσταμένος:
 • Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης, Προϊστάμενος: Δημήτριος Παπαϊωάννου, τηλ. επικοινωνίας 2103377186
 • Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, Προϊστάμενος: Στέργιος Παπαγεωργίου, τηλ. επικοινωνίας 210 3377163

Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών

 • Προϊσταμένος: Παναγιώτης Ιωάννου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377225

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Παρακολούθησης, Προϊσταμένη: Αικατερίνη Χατζηνικολή, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.287
 • Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών, Προϊστάμενος: Αθανάσιος Φωτιάδης, τηλ. επικοινωνίας: 213 20.71.907
 • Τμήμα Επικοινωνίας, Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.242

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

 • Προϊσταμένη: Βασιλική Κουλαρμάνη, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.216

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Προϊσταμένη: Χριστίνα Νικολιά, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377245
 • Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Προϊστάμενος: Αλέξανδρος Κοροβέσης, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377121

Διεύθυνση Μελετών

 • Προϊσταμένη: Ελευθερία Αποστολίδου, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377215

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Μελετών, Προϊσταμένη: Ανθή Δριστά, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.234
 • Τμήμα Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη: Αντωνία Σακκαλή, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377157

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Προϊσταμένη: Ευθυμίου Χ., τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.272

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Πληροφορικής, Προϊστάμενος: Ιωάννης Καφεντζής, τηλ. επικοινωνίας 210 3377138
 • Τμήμα Προσωπικού, Προϊστάμενος: Χριστόφορος Ευθυμίου, τηλ. επικοινωνίας 210 3377272
 • Τμήμα Πρωτοκόλλου, Προϊσταμένη: Μελίνα Σταυροπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210 3377199

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Προϊστάμενη: Κούρκαφα Ι., τηλ. επικοινωνίας 2103377153

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Οικονομικό, Προϊστάμενος: Νικόλαος Τριανταφύλλου, τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.229
 • Τμήμα Προμηθειών, Προϊστάμενος: Σεραφείμ Βαρβαρής, τηλ. επικοινωνίας 2103377178

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

 • Προϊστάμένος: Παπαθανασίου Κ., τηλ. επικοινωνίας: 210 3377182

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

 • Προϊστάμενος: τηλ. επικοινωνίας: 210 33.77.190

Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης

 • Προϊστάμενος: Αστέριος Τσουκαλάς, τηλ. επικοινωνίας: 2310 224010, Κατούνη 16-18, 54625 Θεσσαλονίκη

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

 • Προϊστάμενος: Βασίλης Σπαράκης, τηλ. επικοινωνίας: 210 3377155

Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων