Οργάνωση & Δομή

 

Προέδρος και Αντιπροέδροι

 • Πρόεδρος: Βασιλική Λαζαράκου, τηλ. 210 3377258
 • Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κονταρούδης, τηλ. 210 3377270
 • Β΄ Αντιπρόεδρος: Αναστασία Στάμου, τηλ. 210 3377275

Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων

 • Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Βαρζελιώτη, τηλ. 210 3377232

Γενική Διευθύντρια

 • Καλλιόπη Μπενετάτου, τηλ. 210 3377199

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή

 • Προϊσταμένη: Αλεξάνδρα Νινάσιου, τηλ. 210 3377246

Διεύθυνση Φορέων

 • Προϊσταμένη: Ανθή Δριστά, τηλ. 210 3377234

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Αδειοδότησης Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Προϊσταμένη: Ελένη Σιαραμπάλου, τηλ. 210 3377124
 • Τμήμα Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), Προϊστάμενος: Αθανάσιος Χαμπέος, τηλ. 210 3377122
 • Τμήμα Εποπτείας Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Προϊσταμένη: Μαρία Μαργαριτσανάκη, τηλ. 210 3377145
 • Τμήμα Εποπτείας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), Προϊσταμένη: Αναστασία Μπιτσάκου, τηλ. 210 3377154
 • Τμήμα Αγορών και Συστημάτων, Προϊσταμένη: Αικατερίνη Νταή, τηλ. 210 3377176

Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

 • Προϊστάμενος: Νικόλαος Γεραντώνης, τηλ. 210 3377116

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Δημοσίων Προσφορών, Προϊσταμένη: Ελένη Βώκου, τηλ. 210 3377251
 • Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, Προϊστάμενος: Ανδρέας Σιδηρόπουλος, τηλ. 210 3377235
 • Τμήμα Περιοδικής Πληροφόρησης, Προϊστάμενος: Αθανάσιος Φωτιάδης, τηλ. 213 2071907
 • Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, Προϊστάμενος: Αριστομένης Γιαννόπουλος, τηλ. 210 3377179

Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών

 • Προϊσταμένος: Παναγιώτης Ιωάννου, τηλ. 210 3377225

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 • Τμήμα Παρακολούθησης, Προϊσταμένη: Αικατερίνη Χατζηνικολή, τηλ. 210 3377287
 • Τμήμα Ελέγχου Συναλλαγών, Προϊσταμένη: Ελένη Αγριμάκη, τηλ. 213 2071902
 • Τμήμα Επικοινωνίας, Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, τηλ. 210 3377242

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

 • Προϊσταμένη: Βασιλική Κουλαρμάνη, τηλ. 210 3377216

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Προϊσταμένη: Βασιλική Γαλανοπούλου τηλ. 210 3377136
 • Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Προϊστάμενος: Αλέξανδρος Κοροβέσης, τηλ. 210 3377121

Διεύθυνση Μελετών

 • Προϊσταμένη: Ελευθερία Αποστολίδου, τηλ. 210 3377215

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Μελετών, Προϊσταμένη: Ελένη Ρούσσου, τηλ. 210 3377126
 • Τμήμα Εκπαίδευσης, Προϊσταμένη: Ηώ Σεγούρα, τηλ. 210 3377171

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Προϊστάμενος: Χριστόφορος Ευθυμίου, τηλ. 210 3377272

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Πληροφορικής, Προϊστάμενος: Ιωάννης Καφεντζής, τηλ. 210 3377138
 • Τμήμα Προσωπικού, Προϊσταμένη: Ευγενία Γουρζουλίδου, τηλ. 210 3377291
 • Τμήμα Πρωτοκόλλου, Προϊσταμένη: Μελίνα Σταυροπούλου, τηλ. 210 3377199

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Προϊσταμένη: Ελένη Γκλιάτα, τηλ. 210 3377279

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Οικονομικό, Προϊστάμενος: Νικόλαος Τριανταφύλλου, τηλ. 210 3377229
 • Τμήμα Προμηθειών, Προϊστάμενος: Απόστολος Βλάχος, τηλ. 210 3377185

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

 • Προϊστάμενος: Σεραφείμ Βαρβαρής, τηλ. 210 3377182

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

 • τηλ. 210 3377190

Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης

 • Προϊστάμενος: Γεώργιος Μπανάβας, τηλ. 2310 224010, Κατούνη 16-18, 54625 Θεσσαλονίκη

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

 • Προϊστάμενος: Θεμιστοκλής Κοσσίδας, τηλ. 210 3377155

Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων

 • Προϊσταμένη: Χριστίνα Βέρρα, τηλ. 213 2071904

Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων

 • Προϊσταμένη: Παπαγιαβή Αντωνία, τηλ. 210 3377270