Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Α.Ο.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα

Τηλέφωνο:        210 62 89 181

Fax:

E-mail:              etao@oe-e.gr, info@petote.gr

 

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:         Χρ. Λαδά 1, 105 61 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 33 19 800 210 33 21 518

Fax:                    210 33 14 512

E-mail:               info@eteapep.gr

 

3. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα

Τηλέφωνο:        210 52 30 517

Fax:                   210 52 30 281

E-mail:              log-asti@otenet.gr

 

4. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.ΓΕ. - Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Διδότου 26, 104 32 Αθήνα

Τηλέφωνο:        210 36 13 182

Fax:                       

E-mail:             teage@geotee.gr

 

5. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Τ.Θ. 73854, 167 77 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 99 72 833, 210 96 09 802

Fax:                   210 96 09 803

E-mail:              teaeeke@gmail.com

 

6. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Ικτίνου 2, 105 52 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 52 26 295

Fax:                   210 52 48 397

E-mail:              info@teaapl.gr

 

7. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. -Ε.Α.Π.Α.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 82 27 387

Fax:                   210 82 25 136

E-mail:              info@teaeapae.gr

 

8. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α Ι.Σ.Θ. Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Επανωμής 26 & Ανδριανουπόλεως, 546 23 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:         231 04 02 024

Fax:                   231 04 02 024

E-mail:              teaisth@opf.gr

 

9. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Μέγαρον ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64 Παλαιό Φάληρο

Τηλέφωνο:         210 94 74 000-316

Fax:                   210 94 80 995

E-mail:              info@tmea.gr

 

10. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑCCENTURE Ν.Π.Ι.Δ. (T.E.A. ACCENTURE Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Αρκαδίας 1, 145 64 Κηφισιά

Τηλέφωνο:        

Fax:                       

E-mail:                  

 

11. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ.- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΕΛ.ΤΑ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Αριστοτέλους 11-15, 104 32 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 52 00 522 210 52 28 508

Fax:                   210 52 00 012

E-mail:              teaelta@elta-net.gr

 

12. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙCΑΝ Ν.Π.Ι.Δ (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙCΑΝ-Ν.Π.Ι.Δ)

Διεύθυνση:        Λεωφ. Συγγρού 124-126, 176 80 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 94 61 095, 210 94 61 094

Fax:                       

E-mail:              info@teainteramerican.gr

 

13. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΙ JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. J&J/JC-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Τηλέφωνο:         210 68 75 689, 210 68 75 555

Fax:                       

E-mail:              chfytros@outlook.com.gr

 

14. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Τ.Ε.Α. Υ.Π.Α. Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, 165 52 Αργυρούπολη

Τηλέφωνο:         210 99 73 690

Fax:                    210 96 23 555 

E-mail:              info@teaypa.gr

 

15. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Καποδιστρίου 28, 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 38 91 413

Fax:                   210 38 91 488

E-mail:              harilaos.alamanos@soel.gr

 

16. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Θεοφάνους 19-21, 115 23 Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο:         211 10 64 400

Fax:                    210 64 36 374

E-mail:               teayet@otenet.gr

 

17. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Χαλκοκονδύλη 56, 104 32 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 52 89 513 210 52 89 572

Fax:                   210 52 89 577

E-mail:              teayfe@teayfe.gr

 

18. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.)

Διεύθυνση:        Ακαδημίας 76, 106 78 Αθήνα, Τ.Θ. 9342

Τηλέφωνο:         210 36 76 403

Fax:                       

E-mail:              teaypoik@gmail.com

 

19. ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΖΙΝΟ Ν.Π.Ι.Δ.

Διεύθυνση:        Πλ. Βικτωρίας 5, 104 34 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 82 22 942

Fax:                    210 82 22 963

E-mail:               oesik@otenet.gr