Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Α.Ο.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα

Τηλέφωνο           210 62 89 181

E-mail:                  etao@oe-e.gr, info@petote.gr

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Χρ. Λαδά 1, 105 61 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 33 19 800, 210 33 21 518

E-mail:                  info@eteapep.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ AΣΦΑΛΙΣΗΣ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Διεύθυνση:        14ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Θέρμη

Τηλέφωνο:         231 04 99 000

E-mail:                  info@teainterlife.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ BETA CAE SYSTEMS S.A. – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. BETA CAE SYSTEMS Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Κάτω Σχολάρι, 575 00 Επανωμή

Τηλέφωνο:         239 20 21 420

E-mail:                  tasos@beta-cae.com

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 52 30 517

E-mail:                  log-asti@otenet.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΩΝ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.

Διεύθυνση:        Λεωφ. Συγγρού 124-126 (Ισόγειο), 176 80 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 94 61 094 (εσωτ. 7095 & 7094)

E-mail:                  log-asti@otenet.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.ΓΕ. - Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Διδότου 26, 104 32 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 36 13 182

E-mail:                  teage@geotee.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Τ.Θ. 73854, 167 77 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 99 72 833, 210 96 09 802

E-mail:                  teaeeke@gmail.com

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Βερανζέρου 30 (4ος όρ.), 104 32 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 52 02 638

E-mail:                  teaetdea@yahoo.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. -Ε.Α.Π.Α.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Πατησίων 48, 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 82 27 387

E-mail:                  info@teaeapae.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α Ι.Σ.Θ. Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Επανωμής 26 & Ανδριανουπόλεως, 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:         231 04 02 024

E-mail:                  teaisth@opf.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΟΜΙΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Μέγαρον ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64 Παλαιό Φάληρο

Τηλέφωνο:         210 94 74 000-316

E-mail:                  info@tmea.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑCCENTURE Ν.Π.Ι.Δ. (T.E.A. ACCENTURE Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Αρκαδίας 1, 145 64 Κηφισιά

Τηλέφωνο:         210 67 81 473, 210 74 72 760

E-mail:                  admin@tea-accenture.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ.- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΕΛ.ΤΑ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Απελλού 1, 101 88 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 52 00 522, 210 52 28 508

E-mail:                  teaelta@elta-net.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙCΑΝ Ν.Π.Ι.Δ (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙCΑΝ-Ν.Π.Ι.Δ)

Διεύθυνση:        Λεωφ. Συγγρού 124-126, 176 80 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 94 61 095, 210 94 61 094

E-mail:                  info@teainteramerican.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Ν.Π.Ι.Δ. (T.E.A. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα

Τηλέφωνο:         211 10 72 777, 216 40 01 237

E-mail:                  TEApiraeus@aonsolutions.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΙ JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. J&J/JC-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου

Τηλέφωνο:         210 68 75 689, 210 68 75 555

E-mail:                  chfytros@outlook.com.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Τ.Ε.Α. Υ.Π.Α. Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, 165 52 Αργυρούπολη

Τηλέφωνο:         210 99 73 690

E-mail:                  info@teaypa.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Καποδιστρίου 28, 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 38 91 413

E-mail:                  harilaos.alamanos@soel.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.- Ε.Θ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Βαλαωρίτου 9, 106 71 Αθήνα

Τηλέφωνο:         211 71 54 174

E-mail:                  info@tea-ethe.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.

Διεύθυνση          Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 7472760

E-mail:                  tea-athex@aonhewitt.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Θεοφάνους 19-21, 115 23 Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο           11 10 64 400

E-mail:                  info@teayet.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.)

Διεύθυνση:        Χαλκοκονδύλη 56, 104 32 Αθήνα

Τηλέφωνο:         210 52 89 513, 210 52 89 572

E-mail:                  teayfe@teayfe.gr

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ.)

Διεύθυνση:        Ακαδημίας 76, 106 78 Αθήνα, Τ.Θ. 9342

Τηλέφωνο:         210 36 76 403

E-mail:                  teaypoik@gmail.com