Ημερίδα με θέμα «MiFID II/MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον» - ΟΚΤ. 2017
Ημ./Ώρα Έναρξης: 23 Οκτ 2017 9:00 πμ
Ημ./Ώρα Λήξης: 23 Οκτ 2017 5:00 μμ
1) MiFID II/MiFIR Νέα δεδομένα στη λειτουργία των Κεφαλαιαγορών - ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.Χ.ΓΚΟΤΣΗ
2) The impact of MiFID II/MiFIR on Secondary Markets- David Lawton
3) Product Governance MiFID II - Evert van Walsum
4) MiFID II - MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον - ΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
5) Τα βασικά στοιχεία μεταρρύθμισης που επιφέρει η MiFID II / MiFIR σε θέματα προστασίας επενδυτών: Τι προσδοκάται από την παροχή επενδυτικών συμβουλών - Αντιπαροχές - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
6) MiFID II - MiFIR ΑΝΑΓΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
7) MiFID II - MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον. Το πλαίσιο αδειοδότησης στη MiFID II - ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
8) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ
9) Διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ
10) ΜΗΧΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΙΑ ΝΤΑΗ
11) Αλλαγές στη δομή των αγορών: Mηχανισμοί οργανωμένης διαπραγμάτευσης, Συστηματικοί εσωτερικοποιητές, Υπηρεσίες
αναφοράς δεδομένων - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
12) MiFID II - MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον - Ι.ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
13) MiFID II - MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον - .Γ.ΜΠΑΝΑΒΑΣ