ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ.
Αριθμ. Αδείας: 26/5.12.1989
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21461/06/Β/90/05
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 210 61 24 914, 210 61 45 320
Φαξ: 210 68 00 985
Ιστοσελίδα: http://www.europistiaedak.gr
E-mail: info@europistiaedak.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS