ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Αριθμ. Αδείας: 12446/19.10.1972
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6102/06/Β/86/55
Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 103-105 (Κτίριο Β΄) 117 45 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 90 07 400
Φαξ: 210 32 18 514
Ιστοσελίδα: http://www.diethniki.gr
E-mail: delos@diethniki.nbg.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
DELOS EXTRA INCOME IV 24months-Bond fund
N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ
NBG Asset Allocation Balanced-Fund of Funds Μικτό
NBG Asset Allocation Conservative-Fund of Funds Μικτό
NBG Asset Allocation Dynamic-Fund of Funds Μικτό
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months- Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ΕΤΕΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months-Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 18months – Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE- FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED -FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW -FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD)- ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ (σ.ε.G.T.S.) ΜΙΚΤΟ
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΔΗΜΟΣ EXTRA INCOME 18MONTHS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ