Α.Ε.Δ.Α.Κ. AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Αριθμ. Αδείας: 15/195/19.7.2000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47023/06/Β/00/92
Διεύθυνση: Αμερικής 9, 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 33 87 900
Φαξ: 210 33 47 707
Ιστοσελίδα: http://www.hpmf.gr
E-mail: info@hpmf.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ