ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Αριθμ. Αδείας: 2/21/19.5.1989
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20267/06/Β/89/005
Διεύθυνση: Καρνεάδου 25-29 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 37 42 800
Φαξ: 210 32 42 790
Ιστοσελίδα: http://www.alphamutual.gr
E-mail: info@alphaasset.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap METOXIKOΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ALPHA MELLON MIKTO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ