Πληροφοριακά Στοιχεία

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / EU UCITS MARKETED IN GREECE

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ /
MANAGEMENT COMPANY
 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / UCITS ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ / HOME MEMBER STATE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / COMPARTMENTS ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ / DISTRIBUTOR
EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (LF) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 22

• EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PANTELAKIS SECURITIES S.A.
• PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A.

• ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / LEON DEPOLAS SECURITIES S.A.

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (LF) FUND OF FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 13

• EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PANTELAKIS SECURITIES S.A.

• ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / LEON DEPOLAS SECURITIES S.A.

EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (TLF) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.

DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. 20UGS (UCITS) FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2 • TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 24 • ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ALLIANZ MUTUAL FUND MANAGEMENT HELLAS S.A.
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
ALPHA ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI 6 M ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1

• ALPHA BANK A.E. / ALPHA BANK S.A.

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.

AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 74

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK
• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A.

• 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. / 3K INVESTMENT PARTNERS S.A.

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI INDEX SOLUTIONS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 11

ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI INVESTMENT FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI GLOBAL MACRO 2 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI MONEY MARKET FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI S.F. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 9 • ALPHA BANK Α.Ε.  / ALPHA BANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 AMUNDI ASSET MANAGEMENT
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI STAR 1 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI STAR 2 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI STAR 3 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
AMUNDI ASSET MANAGEMENT ATOUT PREM'S ACTION ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 CREDIT AGRICOLE A.E. / CREDIT AGRICOLE S.A.
GERIFONDS (LUXEMBOURG) S.A. BCV FUND (LUX) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 69

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A.
• HSBC BANK PLC
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PIRAEUS SECURITIES S.A.
• PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A.
• SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.

• ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / INVESTMENT BANK OF GREECE

• ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / LEON DEPOLAS SECURITIES S.A.

BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A BLACKROCK STRATEGIC FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 7 HSBC BANK PLC
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE BNP PARIBAS EUROPEAN HY 2022 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.

• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.

• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROXX SECURITIES S.A. 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG BNP PARIBAS FLEXI I  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 7

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.

• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.

• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROXX SECURITIES S.A. 

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG BNP PARIBAS FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 72

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROXX SECURITIES S.A. 

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.

• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.

• IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. / IOLCUS INVESTMENTS A.I.F.M.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG BNP PARIBAS A FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROXX SECURITIES S.A. 

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.

• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG BNP PARIBAS INSTICASH SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROXX SECURITIES S.A. 

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.

• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.

• IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. / IOLCUS INVESTMENTS A.I.F.M.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE BNP PARIBAS PERSPECTIVES ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 4 ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. / "THE ETHNIKI" HELLENIC GENERAL INSURANCE COMPANY S.A.
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 3 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
CPR ASSET MANAGEMENT CPR INVEST ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 5 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. CS INVESTMENT FUNDS 14 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 5 ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
DRAGON CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
STRATEGE FINANCE S.A. FINEX EUROPE ΓΑΛΛΙΑ/FRANCE 1 • EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. FIRST EAGLE AMUNDI ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.

• TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK

• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

• 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. / 3K INVESTMENT PARTNERS S.A.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 74

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A.
• HSBC BANK PLC
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PIRAEUS SECURITIES S.A.
• PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A.
• SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.

  • EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.

• ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / INVESTMENT BANK OF GREECE

• ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / LEON DEPOLAS SECURITIES S.A.

• IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. / IOLCUS INVESTMENTS A.I.F.M.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 3

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.

• ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / INVESTMENT BANK OF GREECE

• IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. / IOLCUS INVESTMENTS A.I.F.M.

GEMINI CAPITAL MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1

• GEMINI CAPITAL MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD GMM FUNDS ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 12 • BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / BETA SECURITIES S.A.
• SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED GOLDMAN SACHS FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 9

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• HSBC BANK PLC

• ALPHA BANK Α.Ε.  / ALPHA BANK S.A.

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 62

• ALPHA BANK Α.Ε.  / ALPHA BANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• HSBC BANK PLC

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 1 • SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.
• BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / BETA SECURITIES S.A.
HEPTAGON FUND PLC HEPTAGON FUND PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 39 • HSBC BANK PLC
• TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 2 HSBC BANK PLC
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. HSBC PORTFOLIOS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 5 HSBC BANK PLC
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 7 HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT BALANCED ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 HSBC BANK PLC
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT DYNAMIC ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 HSBC BANK PLC
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT EQUITY ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 HSBC BANK PLC
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT FLEXIBLE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 HSBC BANK PLC
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT MODERATE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 HSBC BANK PLC
ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. INCOMETRIC FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2
  • TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK
  • ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATHOS ASSET MANAGEMENT  S.A.
INVESCO MANAGEMENT S.A. INVESCO FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 52 • ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
JANUS HENDERSON HORIZON FUND JANUS HENDERSON HORIZON FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 16 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.a r.l. JPMORGAN FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 94

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• HSBC BANK PLC
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A.
• ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A.
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PIRAEUS SECURITIES S.A.
• ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PANTELAKIS SECURITIES S.A.

• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.

• IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. / IOLCUS INVESTMENTS A.I.F.M.

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.a r.l. JPMORGAN INVESTMENT FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 18

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• HSBC BANK PLC
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A.
• ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A.
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PIRAEUS SECURITIES S.A.
• ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PANTELAKIS SECURITIES S.A.

• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.

• IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. / IOLCUS INVESTMENTS A.I.F.M.

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.a r.l. JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 12

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A.
• ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A.
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PIRAEUS SECURITIES S.A.
• ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PANTELAKIS SECURITIES S.A.

• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.

LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 20 • ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• HSBC BANK PLC
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 8 ALPHA BANK Α.Ε.  / ALPHA BANK S.A.
WEALTH FUND SERVICES LTD MI & SIGMA CAPITAL V.C.I.C. PLC ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 1 WEALTH FUND SERVICES ATHENS BRANCH
M&G LUXEMBOURG S.A. M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS (1) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 38 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 39 • ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. MULTI MANAGER ACCESS II ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
GAM (LUXEMBOURG) S.A. MULTICOOPERATION SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 3 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 6 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 23 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
NN INVESTMENT PARTNERS B.V. NN (L) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 49

• 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. / 3K INVESTMENT PARTNERS S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / CYCLOS SECURITIES S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / NATIONAL SECURITIES S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PANTELAKIS SECURITIES S.A.

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.

NN INVESTMENT PARTNERS B.V. NN (L) PATRIMONIAL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4

• 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. / 3K INVESTMENT PARTNERS S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / CYCLOS SECURITIES S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / NATIONAL SECURITIES S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PANTELAKIS SECURITIES S.A.

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.

NN INVESTMENT PARTNERS B.V. NN (L) PROTECTED ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 3 NN HELLAS A.E. / NN HELLAS S.A.
         
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG PARWORLD ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROXX SECURITIES S.A. 

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.

• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.

• IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. / IOLCUS INVESTMENTS A.I.F.M.

PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. PICTET ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 74

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.

• IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. / IOLCUS INVESTMENTS A.I.F.M.

PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 22

• ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ALLIANZ MUTUAL FUND MANAGEMENT HELLAS S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• HSBC BANK PLC
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.

• HSBC BANK PLC

• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.

PIRAEUS ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. PIRAEUSINVEST ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / PIRAEUS ASSET MANAGEMENT M.F.M.C.
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.a r.l. PRIVATE BANK FUNDS I ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 7 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
MDO MANAGEMENT COMPANY S.A. RWC FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SCHRODER GAIA ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 10

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• HSBC BANK PLC
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PIRAEUS SECURITIES S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.

• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROXX SECURITIES S.A. 

• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 121

• ALPHA BANK Α.Ε. / ALPHA BANK S.A.
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. / EUROBANK S.A.
• EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.
• ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. / ATTICA WEALTH MANAGEMENT M.F.M.C.
• HSBC BANK PLC
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / INVESTMENT BANK OF GREECE
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PIRAEUS SECURITIES S.A.
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / EUROXX SECURITIES S.A. 

• ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A.

• SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.

• PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A.

GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD SOL GMM BALANCED FUND ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 1 • SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. / SOLIDUS SECURITIES S.A.
• BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. / BETA SECURITIES S.A.
SPARX FUNDS PLC SPARX FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.à r.l. T. ROWE PRICE FUNDS SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. / PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) BOND FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 7 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) BOND SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 17 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) EQUITY FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 14 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) EQUITY SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 22 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) INVESTMENT SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. / PIRAEUS BANK S.A.

• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.

UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 16 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) MONEY MARKET FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) SICAV 1 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) SICAV 2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 5 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) STRATEGY FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 15 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) STRATEGY SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 11 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
• ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε. / ALPHA TRUST M.F.M.C. & A.I.F.M. S.A.
WEALTH FUND SERVICES LTD WEALTH FUND VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 1 WEALTH FUND SERVICES ATHENS BRANCH
WELLINGTON LUXEMBOURG S.à.r.l. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. / NATIONAL BANK OF GREECE
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ / TOTAL OF COMPARTMENTS

1.332