Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης/υποστήριξης νέου Πληροφοριακού Συστήματος «Reporting to EBA - ESEF» για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ημ. Έναρξης: 14 Σεπ 2023