ΑΘΗΝΑ AΤE

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΑΘΗΝΑ AΤE για την εισαγωγή νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.» με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» www.athena-sa.gr

Έντυπα από τα γραφεία της εκδότριας εταιρίας, στην οδό Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16 , Μαρούσι