ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

Περιγραφή

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά & έντυπα

Τόπος

Ηλεκτρονικά: στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

Έντυπα: στα γραφεία της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ, Δ.Δ. Στενήμαχος, Νάουσα, ΤΚ 592 00, Ν. Ημαθίας

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εταιρείας(hyperlink)

http://www.varvaressos.gr

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του Χ.Α.

http://www.helex.gr