Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (16.9.2010)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Περιγραφή
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
Τρόπος Ηλεκτρονικά, έντυπα
Τόπος Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χ.Α., Εκδότριας. Γραφεία εκδότριας & υποκαταστήματα
Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εκδότριας (hyperlink)
Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς(hyperlink) http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/