ΜΕΛΟΣ: Χριστίνα Παπακωνσταντίνου - Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της PQH A.E., Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή για τα 17 πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στην Ελλάδα, ορισμένου και εποπτευόμενου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το University of  London και πολύχρονη και ευρεία επαγγελματική εμπειρία, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

'Εχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος στον τραπεζικό τομέα και εξειδικευτεί σε θέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων), δημόσιων οικονομικών/δημοσιονομικής διαχείρισης και έχει υπάρξει και εξωτερικός συνεργάτης του ΔΝΤ.

Από το 2001 έως το 2009, υπηρέτησε ως Σύμβουλος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου μεταξύ άλλων, συμμετείχε, ως εθνικός εκπρόσωπος, στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου ΕΕ και της Ε. Επιτροπής.
 
Στη συνέχεια, κατά τα έτη 2009-2012, εργάστηκε ως Επιστημονική Συνεργάτης στη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών,  παρακολουθώντας τις εργασίες των ΕuroWorking Group/Economic and Financial Committee καθώς και των Eurogroup/Ecofin.

Την περίοδο 2012-2014. διετέλεσε Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της χώρας με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και έλαβε μέρος σε διάφορα διεθνή οικονομικά fora, όπως το Συμβούλιο ECOFIN/Eurogroup, τον ΟΟΣΑ, την διάσκεψη Υπουργών Οικονομικών του G20 και την εαρινή συνεδρίαση του ΔΝΤ, κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2014.

Μιλά αγγλικά και γαλλικά και είναι παντρεμένη με δύο κόρες.