Σχετική πληροφόρηση

 

Κείμενα της ESMA σχετικά με την εποπτεία των CRAs

Κατάλογος εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων CRAs στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσβαση στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών της ESMA (CEREP) με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί από εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα CRAs καθώς και τις ιστορικές επιδόσεις τους