Πληροφοριακά Στοιχεία

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / EU UCITS MARKETED IN GREECE

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ /
MANAGEMENT COMPANY
 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / UCITS ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ / HOME MEMBER STATE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / COMPARTMENTS
EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (LF) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 19
EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (LF) FUND OF FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 15
EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (TLF) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1
KROLL (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. 20UGS (UCITS) FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GmbH ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 22
ALPHA ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. ALPHA (LUX) GLOBAL FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 3
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 74
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI INDEX SOLUTIONS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 11
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI INVESTMENT FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI GLOBAL MACRO 2 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI MONEY MARKET FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AMUNDI S.F. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 5
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
AMUNDI ASSET MANAGEMENT AMUNDI STAR 2 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. AQR UCITS FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1
AMUNDI ASSET MANAGEMENT ATOUT PREM'S ACTION ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
GERIFONDS (LUXEMBOURG) S.A. BCV FUND (LUX) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 73
BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A BLACKROCK STRATEGIC FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 14
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE BNP PARIBAS–ETHNIKI INSURANCE 80% PROTECTED MULTI-ASSET FUND ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG BNP PARIBAS FLEXI I  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 8
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG BNP PARIBAS FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 73
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG BNP PARIBAS A FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG BNP PARIBAS INSTICASH ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE BNP PARIBAS PERSPECTIVES ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 5
BROWN ADVISORY (IRELAND) LTD BROWN ADVISORY FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY Sàrl

CAPITAL INTERNATIONAL FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1

WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.

CITI FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 8
CPR ASSET MANAGEMENT CPR INVEST ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 7
KBA CONSULTING MANAGEMENT LTD DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 3
STRATEGE FINANCE S.A. FINEX EUROPE ΓΑΛΛΙΑ/FRANCE 1
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. FIRST EAGLE AMUNDI ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 23
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SOLUTIONS ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 5
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 72
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.a r.l. FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4
WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. GAMCO INTERNATIONAL SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1
GEMINI CAPITAL MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD GMM FUNDS ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 7
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. GOLDMAN SACHS FUNDS III ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 45
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. GOLDMAN SACHS FUNDS V ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED GOLDMAN SACHS FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 8
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 66
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. GOLDMAN SACHS PARAPLUFONDS 3 NV ΟΛΛΑΝΔΙΑ / THE NETHERLANDS 1
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 1
HEPTAGON FUND PLC HEPTAGON FUND PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 2
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 44
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 4
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. HSBC PORTFOLIOS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 5
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 7
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT BALANCED ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT DYNAMIC ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT EQUITY ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT FLEXIBLE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) HSBC SELECT MODERATE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1
ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. INCOMETRIC FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 2
INVESCO MANAGEMENT S.A. INVESCO FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 53
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1
JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. JANUS HENDERSON HORIZON FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 6
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.a r.l. JPMORGAN FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 99
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.a r.l. JPMORGAN INVESTMENT FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 22
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.a r.l. JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 9
WEALTH FUND SERVICES LTD MI & SIGMA CAPITAL V.C.I.C. PLC ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 1
M&G LUXEMBOURG S.A. M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS (1) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 35
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 52
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT S.A. MOOREA FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 10
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. MULTI MANAGER ACCESS II ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 5
GAM (LUXEMBOURG) S.A. MULTICOOPERATION SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 5
NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1
NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 3
NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 27
KBA CONSULTING MANAGEMENT LTD NEW CAPITAL UCITS FUND PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 15
NN INVESTMENT PARTNERS B.V. NN (L) PROTECTED ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1

PGIM FUNDS PLC

PGIM FUNDS PLC

ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1
PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. PICTET ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 74
PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 24
PIRAEUS ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. PIRAEUSINVEST ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 3
CAIAC FUND MANAGEMENT AG PHANAR ELECTRUM UCITS FUNDS ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ / LICHTENSTEIN 1
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.a r.l. PRIVATE BANK FUNDS I ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 7
WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. REDWHEEL FUNDS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 2
KBA CONSULTING MANAGEMENT LTD SANDS CAPITAL FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 4
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SCHRODER GAIA ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 10
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 132
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. SCHRODER SPECIAL SITUATIONS ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD SOL GMM BALANCED FUND ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 1
SPARX FUNDS PLC SPARX FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1
THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED PREMIUM SELECTION UCITS ICAV ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 5
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) BOND FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 7
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) BOND SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 25
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) EQUITY FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 15
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) EQUITY SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 33
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) INVESTMENT SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 17
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) MONEY MARKET FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 4
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) SICAV 1 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 1
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) STRATEGY FUND ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 14
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. UBS (LUX) STRATEGY SICAV ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / LUXEMBOURG 11
KBA CONSULTING MANAGEMENT LTD UTI GOLDFINCH FUNDS PLC ΙΡΛΑΝΔΙΑ / IRELAND 1
WEALTH FUND SERVICES LTD WEALTH FUND VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC ΚΥΠΡΟΣ / CYPRUS 1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ / TOTAL OF COMPARTMENTS

1.423