ΑΝΑΞ Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 17/419/14-3-2007
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40169/62/Β/98/0079
Διεύθυνση: ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 42, ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57001
Τηλέφωνο: 2310-477477
Φαξ: 2310-477477
Ιστοσελίδα: Μ/Δ
E-mail: zachou@anax.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.