ΣΤΑΝΤΑΡ Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 25/419/14-3-2007
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42495/62/Β/99/0086
Διεύθυνση: ΣΕΡΡΕΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 30 (ΣΤΟΑ ΠΑΝΘΕΟΝ), 61122, ΣΕΡΡΕΣ
Τηλέφωνο: 23210-98250
Φαξ: 23210-98257
Ιστοσελίδα: Μ/Δ
E-mail: standser@otenet.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΟΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ