Α.Μ. ΑΝΟΔΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 5/417/2-3-2007
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43474/42/Β/99/08
Διεύθυνση: ΑΡΤΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 8, ΑΡΤΑ, 47100
Τηλέφωνο: 26810-24000
Φαξ: 26810-24000
Ιστοσελίδα: Μ/Δ
E-mail: amanodik@otenet.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.