ΔΗΡΙΣ Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 6/408/28-12-2006
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43325/01/Β/99/372
Διεύθυνση: ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΟΜΗΡΟΥ 41, 10672, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3638567
Φαξ: 210-3638815
Ιστοσελίδα:
E-mail: info@diris.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΕΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.