Ν.ΚΥΡΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 9/407/14-12-2006
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43998/67/Β/99/ΟΟΒ
Διεύθυνση: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 25310-29279, 25310-71919
Φαξ: 25310-81300
Ιστοσελίδα:
E-mail: nikkyra@hotmail.com
Διευθύνων Σύμβουλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΑΖΟΓΛΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.