ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (P&P) FINANCIAL SERVICES Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 8/407/14-12-2006
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41241/62/Β/98/0186
Διεύθυνση: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 17, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310-231338
Φαξ: 2310-223935
Ιστοσελίδα:
E-mail: aeed@p-p.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.