ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 23/395/9-8-2006
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45379/04/B/00/31(02)
Διεύθυνση: ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 18, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 14576, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-8150628
Φαξ: 210-8150331
Ιστοσελίδα:
E-mail: dionisae@otenet.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ