ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 15/396/31-8-2006
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44548/01/Β/99/657
Διεύθυνση: ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΡΗΤΗΣ 60, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 11633, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-7524400
Φαξ: 210-7524403
Ιστοσελίδα:
E-mail: prax@aeed.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.