ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.
Αριθμ. Αδείας: 8/398/22-9-2006
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42596/21/Β/99/006
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 109 & ΤΑΙΝΑΡΟΥ 172 37 ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 210 3239360
Φαξ: 2103239363
Ιστοσελίδα:
E-mail: ibmix@otenet.gr
Διευθύνων Σύμβουλος: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.