Προντέα Α.Ε.Ε.Α.Π.
Αριθμ. Αδείας: 6/458/13.12.2007
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 003546201000
Διεύθυνση: Χρυσοσπηλιωτίσσης 9 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 38 22 405
Φαξ:
Ιστοσελίδα:
E-mail:
Διευθύνων Σύμβουλος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ