ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠεριγραφήΔιάθεση συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου της 27.3.24 για τη δημόσια προσφορά έως 11.595.970 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών και 850.764 νέων προνομιούχων, άυλων, ονομαστικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Iστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε.  (https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material )

Ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://interwood.gr/ενημέρωση-επενδυτών/αύξηση-μ-κ-2024/).  

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας (Δήμος Ελευσίνας, θέση Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, Τ.Κ. 192 00, τηλ. 210-4145300)
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.interwood.gr