ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών από τον πωλητή μέτοχο «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers

Ιστοσελίδα Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., https://www.piraeusholdings.gr/publicoffering

Ιστοσελίδα Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, https://hfsf.gr/pfh-secondary-fully-marketed-offering/  

Ιστοσελίδες Συμβούλου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, https://www.euroxx.gr/gr/content/article/pfh και https://www.piraeusholdings.gr/publicoffering


Έντυπα στα γραφεία: α) της Πειραιώς
Financial Holdings Α.Ε. (Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564, Αθήνα), β) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ελ. Βενιζέλου 10 (τρίτος όροφος), Τ.Κ. 10671, Αθήνα) και γ) των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://www.piraeusholdings.gr/