ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 27.441.455 υφισταμένων και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών με καταβολή μετρητών από τον πωλητή μέτοχο «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers 

Ιστοσελίδα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., https://www.nbg.gr/en/group/placement και https://www.nbg.gr/el/omilos/placement

Ιστοσελίδα Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, http://www.hfsf.gr/nbg-secondary-fully-marketed-offering/

Ιστοσελίδες Συμβούλου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, https://www.euroxx.gr/gr/content/article/nbg, http://www.nbgsecurities.com/eng/#!/homenews/tab-news-3 και http://www.nbgsecurities.com/#!/homenews/tab-news-3


Έντυπα στα γραφεία: α) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (ισόγειο Μεγάρου Μελά, Αιόλου 93, Τ.Κ. 10551, Αθήνα), β) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ελ. Βενιζέλου 10 (τρίτος όροφος), Τ.Κ. 10671, Αθήνα) και γ) των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://www.nbg.gr/ και http://www.hfsf.gr