ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά έως 232.758.621 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών : http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers

Ιστοσελίδα της Εταιρίας, https://www.intralot.com/share-capital-increase-2023

Ιστοσελίδα Κυρίου Αναδόχου, https://ambrosiacapital.gr/intralot

Ιστοσελίδα Αναδόχου, https://www.euroxx.gr/gr/content/article/intralot

Ιστοσελίδα Συμβούλου έκδοσης, www.piraeusholdings.gr/intralot

 

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρίας (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής), από το δίκτυο καταστημάτων του Συμβούλου Έκδοσης,  από τα γραφεία του Κύριου Αναδόχου (Αλίμου 7, Τ.Κ. 174 55) και από τα γραφεία του Αναδόχου  (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι Τ.Κ. 152 32).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.intralot.com