ΙNTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά έως 85.470.086 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΙNTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

         Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material

         Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και

         Ιστοσελίδα της Εταιρίας, https://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/

 

Έντυπα, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, από τα γραφεία της Εταιρίας:  19ο χλμ Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.intrakat.gr