ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά έως 49.686.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

-            Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-%20informative-material

-            Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, και

-            Ιστοσελίδα της Εταιρίας, https://www.vis.gr/%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-2022

Σε έντυπη μορφή, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, από τα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Γ. Γεννηματά, Τ.Κ. 19018, Μαγούλα Αττικής, (τηλ. 2106161300).

Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://www.vis.gr/