ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 7.200.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1175

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εταιρείας, https://www.blekedros.com/el/investors/newsletters

Ιστοσελίδα Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης, https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia

Έντυπα, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, από τα γραφεία της Εταιρείας (οδός Παλαιάς Τατοΐου 4, Κηφισιά, T.K. 14671, τηλ. 210 6204194) και στο δίκτυο καταστημάτων και τα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου (καταστατική έδρα - Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, τηλ. 210 8173000).

Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://www.blekedros.com/