ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 3.708.370 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Iστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material

 

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

 

Ιστοσελίδα της Εταιρίας, https://el.euroconsultants.gr/web/guest/enimepe

 

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας:  Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, 2ος όροφος ΤΚ 555 35

Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.euroconsultants.gr