ΙNTRAKΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 27.027.028 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΙNTRAKΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material  

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εταιρείας, https://www.intrakat.gr/investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/


Έντυπα, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, από τα γραφεία της Εταιρείας (19ο χλμ Παιανίας - Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, τηλ. 2106674700).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://www.intrakat.gr/