ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση Συμπληρώματος του από 13.7.2021 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά έως 133.920.002 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα της Εταιρείας, https://ellaktor.com/informations/ayxisi-metochikoy-kefalaioy-2021/

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά, τηλ. 2108185074
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://ellaktor.com/