ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 23.176.792 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.
ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εταιρείας, https://idealgroup.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΙΝΤΕΑΛ.pdf

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας (Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα, τηλ.: 2105193982, e-mail: investor@ideal.gr).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://idealgroup.gr